Login met google

Login met je eigen account

Wachtwoord vergeten?

Leven in Deventer

PEEVES

Inzicht in sentimenten in Deventer samenleving

14 jul.
Door: Gemeente Deventer
Zijn er onderhuidse spanningen binnen de Deventer gemeenschap, die kunnen leiden tot conflicten? Dat was de belangrijkste onderzoeksvraag waar Bureau Beke mee aan de slag ging in de ‘sentimentenmonitor’. Het rapport laat zien dat die spanningen er wel zijn, maar dat de Deventer gemeenschap het als geheel goed doet.

Boodschappen doen op de markt
De onderzoekers adviseren om sentimenten in de samenleving te volgen en er aandacht aan te schenken in gemeentelijk beleid. Er zijn geen sentimenten die direct om actie vragen. Het voorkomen en tegengaan van lokale spanningen is een van de speerpunten in het Veiligheidsbeleid. De gemeente Deventer is de eerste gemeente in Nederland die een dergelijk diepgaand onderzoek heeft laten doen.

Burgemeester Andries Heidema:

“De onderzoekers zien in Deventer een gemeenschap die het, ook in verhouding tot andere gemeenten, goed doet. En dat Deventer een zeer hecht en goed werkend netwerk van professionals heeft, dat snel en gericht kan handelen. Maar ook hier zien zij natuurlijk spanningen. Daar willen we zicht op hebben.”

Sentimentenmonitor
In opdracht van de gemeente ontwikkelde bureau Beke de monitor, met een bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De monitor laat zien welke maatschappelijke ontwikkelingen (politiek, migratie, verschil tussen rijk en arm of opleidingsniveau) een risico vormen.

Onderzoeksopzet
Er zijn 67 professionals uit de zorg en onderwijs en belangenverenigingen geïnterviewd. Aanvullend is het burgerpanel van de gemeente bevraagd.  Er hebben 775 van de 1.500 panelleden gereageerd. Vanuit ieders kennis en ervaring is een ‘foto van de stad’ gemaakt.

Conclusies
In het hoofdstuk ‘concrete spanningen’ kwam met name de spanning in de Turkse gemeenschap naar voren. Deze manifesteerden zich rond de Turkse verkiezingen, die tijdens de onderzoeksperiode plaatsvonden. Ook noemden de respondenten spanningen tussen mensen met en zonder migratie-achtergrond.

Betrokkenheid
De onderzoekers zien dat sommige inwoners van bepaalde wijken buiten de maatschappij kunnen komen te staan door een stapeling van factoren. Zoals werkloosheid, armoede, psychische stoornissen en zowel tijdelijke als illegale bewoning door kwetsbare groepen.
Heidema: “De conclusies sluiten op hoofdlijnen al aan bij ons beeld en daar kennen we al beleid op. Bijvoorbeeld de aanpak ‘Personen in verwarring’ en de aandacht tegen verloedering in wijken. Dit najaar bekijken we of we onderdelen van beleid aanpassen naar aanleiding van de monitor. De aanbeveling om ontwikkelingen goed te volgen om snel in te kunnen ingrijpen als dat nodig is, volgen we natuurlijk op.”

Deel dit bericht

of kopieer deze url: