Login met google

Login met je eigen account

Wachtwoord vergeten?

Leven in Deventer

Restaurant Jackies Deventer

PvdA stelt vragen over rattenplaag

5 dec.
Door: PvdA
Afgelopen weekend berichtte De Stentor dat er in verschillende Deventer wijken op dit moment sprake is van een forse rattenplaag, waarbij er met name grote overlast door ratten lijkt te zijn in het centrum, de Sluiswijk en op de Zandweerd. Berichtgeving geeft aan dat de oorzaak kan liggen in gaten in de riolering waardoor de ratten in grote aantallen in de openbare ruimte en in huizen aangetroffen worden. De fractie van de PvdA heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W. 

PvdA:
De grote hoeveelheid ratten die volgens beschrijvingen rondlopen in deze wijken zijn niet alleen een bron van overlast, maar ook een potentieel gevaar voor de volksgezondheid. Mensen moeten er zeker van kunnen zijn dat het fijn en veilig wonen is in hun wijk, zonder overlast en risico’s. Het is dus belangrijk dat hier snel een oplossing voor komt en dat deze plaag bestreden wordt. 
 
De fractie van de PvdA heeft de volgende vragen aan het college van B&W  
 
1. Hoe beoordeelt u de rattenplaag zoals die beschreven wordt? Hoe ernstig is het naar uw idee en zijn er ook meldingen uit andere wijken? Hoe lang krijgt u al in toenemende mate meldingen uit deze wijken?
2. Klopt het dat de oorzaak van deze rattenplaag o.a. zit in de gaten die er in de rioleringsbuizen zouden zitten, waardoor de ratten vanuit de riolering makkelijker en in grote aantallen in de openbare ruimte en huizen terecht komen? Zijn er ook andere oorzaken waarom de overlast door ratten fors lijkt te zijn toegenomen?
3. Hoe gaat de gemeente om met meldingen door bewoners? Klopt het dat er op dit moment maar één medewerker van Circulus beschikbaar is om mensen te ondersteunen bij het bestrijden van de overlast door ratten en dat deze medewerker ook in verschillende gemeenten actief zou zijn? Is dit naar uw opvatting voldoende om een plaag die in meerdere wijken lijkt te bestaan te bestrijden en om mensen effectief bij te steun in het tegengaan van de overlast door dit ongedierte? Graag een toelichting bij uw antwoord.
4. Op welke wijze en met welk tijdpad bent u voornemens om deze plaag en dit risico voor de volksgezondheid aan te pakken in deze wijken? Hoe gaat u er voor zorgen dat mensen snel geholpen worden als zij melding doen van overlast door ratten in en nabij hun huis?
5. Hoe gaat u vervolgens om met de vermeende oorzaak van de toenemende overlast door ratten, o.a. als dit inderdaad komt door gaten in en de staat van de riolering? Wat betekent dit voor het onderhoud en de eventuele reparatie van het systeem om deze plaag ook structureel in te dammen? 
 

Deel dit bericht

of kopieer deze url: